0911.650.990

Kế hoạch nhập cư Canada

Mỗi năm, chính phủ Canada sẽ phát hành kế hoạch nhập cư (thường là kế hoạch 3 năm), trong đó đưa ra số lượng người nhập cư Canada mới mà họ dự đoán thông qua các chương trình nhập cư khác nhau của chính phủ. Các chương trình nhập cư bao gồm nhập cư diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn và các chương trình nhân đạo.

Nhập cư diện kinh tế là chương trình chủ đạo trong việc phát triển kinh tế Canada, nhập cư diện kinh tế chiếm hơn một nửa kế hoạch nhập cư dài hạn.

Trong các chương trình nhập cư diện kinh tế, hơn một nửa chương trình hoạt động dưới sự quản lý của hệ thống Express Entry, bao gồm:

 • Chương trình diện tay nghề
 • Chương trình diện tay nghề theo nhu cầu
 • Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada

Các chương trình đề cử tỉnh bang chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống nhập cư kinh tế. Chương trình này cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đề cử các ứng viên phù hợp với nhu cầu lao động địa phương trở thành thường trú nhân.

CHƯƠNG TRÌNH 2020 2021 2022
TAY NGHỀ LIÊN BANG 91,800 91,150 91,550
KINH DOANH LIÊN BANG 750 750 750
CAREGIVERS, AFIP, RNIP 5,200 7,150 9,500
AIPP 5,000 5,000 5,000
ĐỀ CỬ TỈNH BANG 67,800 71,300 73,000
TAY NGHỀ VÀ KINH DOANH QUEBEC 25,250 TBD TBD
BẢO LÃNH VỢ CHỒNG CON CÁI 70,000 70,000 70,000
BẢO LÃNH CHA MẸ ÔNG BÀ 21,000 21,000 21,000
CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN VÀ BẢO VỆ 49,700 51,950 52,950
CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO 4,500 5,000 5,000
TỔNG CỘNG 341,000 351,000 361,000

 

Các chương trình kinh tế:

 • Chương trình diện tay nghề: Chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry với những yêu cầu về học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các kỹ năng cần thiết để sinh sống và làm việc tại Canada.
 • Chương trình diện tay nghề theo nhu cầu: Chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry dành cho các ứng viên nước ngoài có chuyên môn trong các lĩnh vực thiếu hụt lao động.
 • Chương trình diện có kinh nghiệm tại Canada là chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry dành cho các ứng viên là người lao động nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại một học viện tại Canada.
 • Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIPP): Là chương trình cho phép các nhà tuyển dụng được chỉ định tại vùng Đại Tây Dương được tuyển dụng và thuê người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế tại 4 tỉnh vùng Đại Tây Dương (Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia và New Brunswick).
 • Chương trình chăm sóc sức khỏe (Caregivers): Canada cho phép những người nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em và người dân có thể đăng ký trở thành thường trú nhân Canada.
 • Chương trình kinh doanh (Chương trình thị thực khởi nghiệp kinh doanh và Chương trình tự kinh doanh): Chương trình kinh doanh liên bang cho phép người nước ngoài đủ điều kiện có cơ hội vận hành một doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp có sẵn tại Canada.
 • Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP): Chương trình cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thồ đề cử các ứng viên đủ điều kiện trở thành thường trú nhân Canada.
 • Chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec và nhập cư diện kinh doanh Quebec: Tỉnh bang Quebec vận hành hệ thống chương trình nhập cư riêng, nằm ngoài hệ thống chương trình của chính phủ liên bang. Chính phủ Quebec đã xác định kế hoạch nhập cư giai đoạn 2019 – 2021.
.
// đoạn code cho GG Tracking from Bitrix24 // đoạn code cho Website Widget from Bitrix24