0911.650.990

Quyền lợi thường trú nhân

Thường trú nhân Canada là một thuật ngữ để chỉ trạng thái một người không phải công dân Canada được Chính phủ cho phép sinh sống và làm việc tại Canada mà không giới hạn thời gian cư trú. Để trở thành thường trú nhân Canada, người nhập cư phải tham gia những chương trình nhập cư được sự phê duyệt của Sở Di Trú, Tị Nạn và Công Dân Canada . Thường trú nhân không bao gồm những người chỉ sinh sống tạm thời như du học sinh hay người lao động nước ngoài.

Tự do sinh sống, làm việc, phát triển công việc kinh doanh cá nhân ở bất cứ nơi nào ở Canada.

Được miễn trừ hoặc dễ dàng xin thị thực (visa) đến các nước như Mỹ, Úc, Anh, Châu Âu…

Có thể bảo lãnh người thân đến sinh sống và làm việc tại Canada sau khi thường trú đủ 1 năm.

Trẻ em được nhận phúc lợi tiền mặt từ 5,600CAD – 6,700CAD mỗi năm đến tới 17 tuổi.

Thường trú nhân trên 65 tuổi và sinh sống tại Canada trên 10 năm được nhận phúc lợi tiền mặt lên đến 1,800 CAD/tháng.

Trẻ em được miễn học phí đến năm 18 tuổi. Chi phí học đại học chỉ tối đa bằng một nửa so với du học sinh.

Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 6 tháng nếu đã làm việc trên 3 tháng liên tục.

Phụ nữ trong thời kỳ thai sản được nghỉ tối đa đến 12 tháng và được hưởng 65% mức lương trước thai kỳ.

Chế độ và các chi phí về y tế, chăm sóc sức khỏe được chính phủ tài trợ và chi trả hầu hết.

Được mua nhà, mua xe… lãi suất thấp. Không phải nộp thuế khi có thu nhập ngoài Canada.

.
// đoạn code cho GG Tracking from Bitrix24 // đoạn code cho Website Widget from Bitrix24