0911.650.990

Bryan Pepa

- Bryan Pepa

Luật sư CANADA

Sinh ra và lớn lên tại Manitoba, CANADA, có bằng cử nhân luật tại Đại học Toronto. Luật sư Bryan tập trung sự nghiệp của mình vào lĩnh vực di trú, đặc biệt là di trú theo diện lao động tay nghề liên bang. Anh Bryan đã tư vấn cho hàng trăm gia đình người lao động đến từ Châu Á có cơ hội nhận được quyền thường trú nhân Canada vĩnh viễn với thời gian xử lý hồ sơ nhanh nhất.
.
.
.
.