0911.650.990

Henry Lennon

- Henry Lennon

LUẬT SƯ DI TRÚ ÚC

Tốt nghiệp Đại học Melbourne, với học vị cao nhất ở bật tiến sĩ. Ông Henry có thời gian sinh sống, học tập và làm việc trong lĩnh vực di trú tại Úc trên 15 năm và hiện là đại diện di trú có đăng ký tại Úc. Ông Henry và luật sư cộng sự đã xử lý thành công hơn 1000 hồ sơ có thị thực định cư các nước Úc, Mỹ, Canada và Châu Âu cho các gia đình Việt Nam, Campochia, Trung Quốc và Ấn Độ.

.
.
.
.