0911.650.990

Kate Kalmykov

- Kate Kalmykov Tiến sĩ luật

LUẬT SƯ MỸ EB-5

Kate là luật sư trưởng của hãng luật GT và có nhiều kinh nghiệm thực tiển về chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5. Bà được bình chọn là một trong 25 luật sư giỏi nhất trong ngành, theo tạp chí EB5INVESTOR. Năm 2012, bà được công nhận là (ngôi sao mới) của hội SUPER LAWYER NEW YORK và (NHÀ LÃNH ĐẠO MỚI CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ) từ Tập san Luật NEW JERSEY. Ngoài, bà còn là thành viên cúa các Hội luật sư gia về Nhập cư Hoa Kỳ tại chi nhánh NEW JERSEY, NEWYORK, và WASHINGTON DC.
.
.
.
.